හැරී පොටර් කතා මාලවේ චරිත වල මේ විස්තර ඔබ දන්නවද

හැරී පොටර් කතාවෙ කොච්චර මේ චරිත තිබ්බත් ඒ චරිත ගැන ගොඩක් ලොකු විස්තර නැ ඒ වුනාට j.k රෝලින් මේ අයගේ ඉතිහාසය පවා නිර්මාණය කරලා තියනවා.ඒ හැම සිදුවීමක්ම එකිනෙකට සම්බන්ධයි. ඇල්බස් ඩම්බලෙඩෝර් ඇල්බස් ඩම්බලේඩොර්ගේ සම්පුර්ණ නම Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore.ඔහුගේ ඇස් නිල්පාටය.ඔහු භාවිතා කරන යෂ්ඨිය එල්ඩර් යෂ්ටියයි.එම යෂ්ටිය සැදුවේ මරණයයි. ඔනු ග්‍රිෆින්ඩොර් නිවාසයේ කෙනෙක්.ඔහු පළමු පන්තියෙ මායාකරුවෙක්.තව Grand Sorc., D. Wiz., X.J.(sorc.), S. of Mag.Q කියන පට්ටම් ටිකත් තියනවා. ඔහු ජීවත් වී ඇත්තේ 1881 සිට 1997 දක්වා.ඔහු මිය ගියේ 1997 ජුනි 30.හොග්වාට්ස් පාසලේ ප්‍රධාන ආචාර්‍යවරයා වීමට කලින් ඔහු ස්වරුපය වෙනස්…

Read More