Entertainment 

වර්ණවත් ගිණිකෙල් සංදර්ශනයකින් 2018 කොළබ නගරය පිලිගත් විදිහ

Reading Time: 1 minute

2018 නව අවුරුද්ද කොළඹ නගරයද පිලිගත්තේ වර්ණවත් ගිණිකෙලි සංදර්ශයකින් මේ තියෙන්නේ ඒ සුන්දර මල්වෙඩි සංදර්ශණයයේ දර්ශනයි

comments

Related posts

error: ‌වැඩක් බලාගත්තොත්...