Local 

අද මොරගහ කන්ද ජලාශයට කවුරු ලකුණු දාගන්න හැදුවත් හැමෝම දැනගත යුතු ඇත්ත කතාව

මේවන විට මොරගහ කන්ද වාරි ව්‍යාපෘතිය බොහෝ දුරට අවසන්වී ඇත.මොරගහ කන්ඩ ජලාශය වැඩ ආරම්භ වූයේ 2017 ජනවාරි 25 වන දින‍ය,බොහො දෙනා සිතන්නේ මහින්ද රාජපක්ශ ගේ දුරදර්ශී අදහස් අනුව මොරගහ කන්ද වාරි ව්‍යාප්ෘතිය ආරම්භ කල බවයි.එසේ ඔබ සිතා සිටිනම් ය සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි අදහසකි,මොරගහ කන්ද ව්‍යාපෘතිය පිටිපස අද නම් නොකියවෙන විශාල පිරිසක් සිටි.

වාර්මාරිග දෙපාර්ථමේන්තුව මහවැලි ගග ප්‍රොයෝජනයට ගැනීමේ මූලික අධ්‍යනයන් සිදුකරේ 1950 වර්ශයේ දීය එවකට ශ්‍රි ලංකාවේ අගමැතිවූයේ ඩි.එස් සේනානායක මහතායි.කැඩියානූ ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා අධ්‍යාන ආයතනයේ අධාර මත 1954 දී මහවැලි ගහ හැරවීමේ ප්‍රධාන ස්ථාන තිරණය කල අතර එහිදී මුලින්ම මොරගහ කන්ද වේල්ලේ මූලික සැලසුම් සිදුකරාය.1954 වන විට ශ්‍රි ලංකාවේ අගමැති වුයේ ඩඩ්ලි සේනානායක මහතාවේ.ඒ මහතාගේ කාලයේ ගත් දූරදර්ශී තිරණ නොවෙන්න අද මොරගහ කන්දේ ගෞරවය ගැනීමට දගලන පිරිස් හට මොරගහ කන්දක් ඉතුරුවන්නෙද නැත.

ඩඩ්ලි සේනානයක සහ ඩී.ඇස් සේනානයක මහතා

ඉන්පසුව 1958 සහ 1962 කාලයේදී ඇමරිකන් එක්සත් ජනපදයේ මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානවල ආධාර මත මොරගහ කන්ද සහ ඉන් අවට ජලාශ ගැන අධ්‍යනය ආරම්භවිය.අද සමහරුන්ට ඇමරිකාව නයාට අදුකොල මෙන් වුවත් අදටත් පවතින පුහු ආටෝපයෙන් තොර සුවිසල් ව්‍යාපෘතිය කිරීමට එදා එක්සත් ජනපදය සහ යුරෝපීය රටවල් ශ්‍රි ලංකාවට දුන් සහය ඉතාමත් අගනේය.ඔව්න් අද ශ්‍රි ලංකාවේ සිදුවෙනවා මෙන් ලංකාවේ සංවර්ධනය කියා පැමිණ ව්‍යාප්ෘතිය අවට ගෙවල් වල සිටිනා පූසන් මරන් කැවේ නැත.ප්‍රමිතියෙන් තොර ඉදිකිරීම් සිදුකරේද නැත.

මහවැලි ව්‍යාපාරය

1964 සහ 1968 දී එක්සත් ජාතින්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන සහ ලෝක ආහාර සංවිධානය එක්ව මාහවැලි සංවර්ධනයේ මහා ව්‍යාප්ෘතිය ආරම්භ කලාය මේ සමය වන විට ශ්‍රි ලංකාවේ රාජ්‍ය පාලන බලය තිබුනේ එක්සත් ජාතික පක්ශයටවේ ඒවකට අග්‍රාමාත්‍යවරයා වූයේ ඩඩ්ලි සේනානායක මහතාවේ.වර්ථමානයේ මොරගහ කන්ද ව්‍යාපාරයේ නම්බුනාමය ගන්න සදනා ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ශය මහවැලි ව්‍යාපාරය නැවතීමට නොකල දෙයක් නැත.ශ්‍රි ලංකාව ඇමරිකාවට උගස් තියනවා කියා රටපු‍රා මිනිසුන් කුපිත කලේය.ඔව්න් බලේට ආ විට සම්පූර්ණයෙන් මහවැලි ව්‍යාපෘතිය නවත්වන බව ප්‍රකාශ කලේය.මහවැලි කෝලම නමින් මඩ නාට්‍යක් පවා මොව්න් නිර්මාණය කලේය.

1979 දී ජපන් ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා අධ්‍යන ආයතනයේ අනුග්‍රහය මත මොරගහ කන්ද ව්‍යාපෘතිය පිලිබඳ ශක්‍යතා අධ්‍යනයක් සිදුකලෙය.නැවත ඒ ආධ්‍යනය 1989 දි යාවත්කාලීන් කිරිම සිදුකලේය.ඉන් පසුව 1996 දී කුවේට් ආධාර මත මොරගහකන්ද පිලිබද නැවත මුලික අධ්‍යන කලේය.1997 දී මොරගහ කන්ද ජලාශයේ පරිසර බලපැම් ගැන (TEAMS)වාර්ථව එලි දැක්වීය.අවසානෙයේ 2000 වසරේ ජරමනියේ LAHMEYER අන්තර්ජාතික උපදේශන සමාගම ශ්‍රි ලංකාවේ ඉංජිනේරු කාර්‍යන් පිලිබඳ මාධ්‍යම උපදේශන කාර්‍යංශය සමග එකතුවී ශක්‍යතා ආධ්‍යනය සිදුකලේය වර්ථමාන මොරගහ කන්ද ව්‍යාප්ෘතියට මූලික වී ඇත්තේ මෙම ශක්‍යතා අධ්‍යානයවේ.

comments

Related posts

error: ‌වැඩක් බලාගත්තොත්...