රටම ලේ විලක් කිරීමට මානබලනා මාධ්‍ය ආයත දේකේ ඔබ නොදත් කතාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනමාධ්‍ය දෙකකද පසුගිය කාලය පුරාම ජාතින් අතර වෛරය පතුලවන ලෙස හැසිරුණ ආකරය මුලුමහත් ශ්‍රි ලංකාව දකින ලදි ඔව්න්ගේ සවස 7 පුවත් වලින් වැඩිමකලයක් යොදවානේ ශ්‍රී ලංකාවේ තිබෙනා අන්තවාදී සංවිධන වල වෛරය පිරුණු වොයිස්කට් ප්‍රචාරය කිරීමටයි.

එමෙන්ම එම මාධ්‍ය අයතන උදෑසන පත්තර පුවත් කියනා විට සිදුකරන්නේ සමස්ත පත්තරවලම ඇති වෛරය පතුරන අන්තවාදී පුවත් පමනක් තොරා එවා පිලිවලට කියමින් එවාට තමන් විසින්ද ඇනුම්පද එකකරමින් උදැසනම මිනිසුන්ගේ ඔලු කැමයි.

සමාජය පුරා වෛරය පතුරන මෙම පුවත් ඔවුන් ප්‍රචාරය කරන්නේ සිංහල ජාතියට හෝ බුදුදහමට ආදරයට නොවේ.තම මධ්‍යා ආයතන‍ය බලනා ප්‍රේක්ශකයන් වැඩිකර ගැනීමට සහ එම මාධ්‍ය ආයතන හිමිකරුවන් හා දේශපාලකයන් සමග ගසා ඇති බිලියන ගනන් වටිනා ව්‍යාපාරික ඩීල් සම්පූර්ණ කර ගැනිමටයි.

Negative Marketing තාක්ශනික යෙදුම් සියුම් ලෙස තම ප්‍රධාන පුවත් සහ පත්තර කියවීමට යොදාගනිමින් මුලු මහත් රටම සෙමින් සෙමින් වෛරය කරා ගෙන යන මෙම රුපවාහිනී නාලිකා අරම්බකර ඇත්තේද පිරිසිදු මුදල් යොදාගෙන නොවන බව මුලුමහත් ශ්‍රී ලංකාව දන්නා රහසකි.කලුසල්ලි සුදුකිරීමේ ව්‍යාපරමගින් මුදල් උපයා අරම්භකර ඇති මෙම මාධ්‍ය අයතන දිගින් දිගටම මාධ්‍ය ක්ශේත්‍රය මුදලට දේශපාලුවන්ට කුලියට දෙමින් රටම විනාශය කරමින් පවති.

comments

Related posts

error: ‌වැඩක් බලාගත්තොත්...